הלקוחות שלנו

About Me

Tzahala Brosh - certified tour guide from Zichron Yaacov

 

 Tzahala Brosh, a veteran certified tour guide since 1998, has a master's degree in ecology and ornitology, a nature lover and a birdwacher since childhood. Lives in Zichron Yaacov, a small picturesque village near Haifa, where she guides special tours.

On tour with Tzahala you will meet the nature of Israel, hike on parts of the Israel Trail and experience another experience !!

Our tours are customized to the target audience: experience tours for high-tech teams and adult content tours, birthday and Bar Mitzva  tours following riddles and missions, and tours for the whole family with a historical-value experience that will stay with you even after.

לטייל, לחוות, לפגוש ולהתרגש. עם צהלה ברוש

Tour Israel with Tzahala 

לחוות

לראות

להתרגש

send

שם​

Name

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון​

Phone number

מייל​

Mail adress 

הודעה

Message

צרו קשר

 

Tzahala Brosh

נייד: 052-3509529

 Zichron Yaacov

פקס: 04-6290139

tzahala@ecotour.co.il

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com